APRe! jest aktywnym głosem, reprezentującym emerytów, wzmacniając ich świadomość, promując sprawiedliwość i solidarność w społeczeństwie portugalskim, dbając o interesy starszej populacji. Dodatkowo koncentruje się na walce z izolacją i wykluczeniem osób starszych, poprawiając ich jakość życia. Z takimi założeniami, APRe! ma na celu zawiązywanie partnerstw z różnymi organizacjami, aby promować zdrowe i uczestniczące starzenie się.

APRe! Website

Fundacja 2035 jest organizacją non-profit, ekspercką, specjalizującą się w działaniach skierowanych do starszych osób dorosłych. Jest zaangażowana w szereg lokalnych projektów, także na obszarach wiejskich, dysponując doświadczeniem w obszarze szkoleń umiejętności cyfrowych w grupie 55+. Wiele jej działań i inicjatyw jest do wglądu na profilu Facebook: Serdeczna Sieć, który jest administrowany przez Fundację. Jest to także miejsce wymiany myśli i przestrzeń kontaktowania się seniorów.

2035 Website