O RASA

The foundation “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA), founded in 2010, has been established to enhance integration and socialisation of the seniors in Riga city. RASA has over 700 members, is a member of EURAG, and is an active partner to senior non-governmental organizations in Europe, in Latvia and the world.

RASA Website

Zespół

Madara Māra Irbe

Lokalny koordynator, pracownik naukowy

Madara Māra Irbe, LL.B (Riga Graduate School of Law), M.P.A. (Uniwersytet Łotewski). Członek i kierownik projektu fundacji „Rīgas aktīvo senioru alianse” i „CONNECT Latvija”, asystent naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Rydze, wykładowca w Riga Graduate School of Law. Mentor i współorganizator „Riga-Cambridge Venture Camp”- nieformalny program edukacyjny dla początkujących przedsiębiorców, organizacja partnera Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych dla przedsiębiorców „Idea Cup”. Posiada doświadczenie w badaniach, zarządzaniu projektami, public relations, marketingu cyfrowym i badaniach rynku.