Intellectual Output 4 // Zaprojektowanie i przygotowanie

Opracowywanie materiałów dla wsparcia
stacjonarnegow podejściu międzypokoleniowym
i peer-to-peer (wewnątrzpokoleniowym)

Opis rezultatu

Ten rezultat intelektualny polegać będzie na przeprowadzeniu integracji osiągnięć produktów intelektualnych O2 w celu stworzenia materiałów edukacyjnych dla kursów stacjonarnych, międzypokoleniowych i peer-to-peer. Treść zostanie opracowana z uwzględnieniem populacji docelowej, starszych dorosłych bez umiejętności i znajomości technologii cyfrowych. Materiały edukacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu ICTSkills4All. Materiały edukacyjne dla kursów stacjonarnych zostaną udostępnione w 5 językach europejskich.

Rodzaj rezultatu Szkolenie/program – zaprojektowanie i przygotowanie

Organizacja wiodąca ECIM Hypokamp

Wyświetl raport (PDF)