PUBLIKACJE I MEDIA

TV
07/10/2018

ICTskills4All

Wzmocnienie starszych dorosłych  obywateli dla świata cyfrowego to projekt, który ma na celu poprawę zaufania, bezpieczeństwa online i kompetencji cyfrowych wśród osób starszych.

Zobacz wywiad [EN] [PT]

Dziennik online // PortugaliNews
22/10/2018

University of Porto rozpoczyna projekt mający na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród osób starszychs

Wzmocnienie starszych dorosłych obywateli dla świata cyfrowego to projekt, który ma na celu poprawę zaufania, bezpieczeństwa online i kompetencji cyfrowych wśród osób starszych.

Dziennik online [EN]

Blog // Envelhecer
22/10/2018

Kompetencje cyfrowe wśród osób starszych

W ten piątek University of Porto przedstawia projekt ICTSkills4All. Jego celem jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych seniorów, ograniczenie izolacji i segregacji.

Czytaj więcej [PT]

Czytaj więcej // Público
22/10/2018

University of Porto rozpoczyna projekt mający na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych

Projekt finansowany w ramach programu Erazmus+, realizowany jest w czterech krajach europejskich i obejmuje 160 starszych osób w wieku powyżej 55 lat, z których 40 to Portugalczycy

Czytaj więcej [PT]

Blog // UCIBIO REQUIMTE
26/10/2018

Elísio Costa koordynuje projekt ICTskills4All

Uniwersytet w Porto wdraża projekt doskonalenia umiejętności cyfrowych wśród seniorów

Czytaj więcej [EN]

Dziennik online // Vida Extra – Expresso
22/10/2018

Uniwersytet w Porto wdraża projekt doskonalenia umiejętności cyfrowych wśród seniorów

Minimalizacja izolacji i segregacji jest celem projektu ICTskills4All, który zostanie przedstawiony w piątek.

Czytaj więcej [PT]

Dziennik online // Sapo
22 Out 2018

University of Porto rozpoczyna projekt mający na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych

„Stoimy w obliczu poważnych zmian społecznych i technologicznych, a w rzeczywistości 35% starszych ludzi w Portugalii, jak również w pozostałej części Europy, nie ma kompetencji cyfrowych…”

Czytaj więcej [PT]

Gazeta // Destak
10/2018

Dar competências digitais a idosos

W ten piątek, University of Porto (UP) przedstawia projekt „ICTskills4All”, który ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych osób starszych…

Wyświetl post [PT]

Blog // All Digital
26/10/2018

Uniwersytet w Porto wdraża projekt doskonalenia umiejętności cyfrowych wśród seniorów

W ten piątek University of Porto przedstawia projekt ICTSkills4All. Jego celem jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych seniorów, ograniczenie izolacji i segregacji.

Czytaj więcej [EN]

Dziennik online // O Jogo
22/10/2018

University of Porto rozpoczyna projekt mający na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych

AW ten piątek University of Porto przedstawia projekt ICTSkills4All. Jego celem jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych seniorów, ograniczenie izolacji i segregacji.

Czytaj więcej [PT]

Dziennik online // Diário de Notícias
22/10/2018

University of Porto rozpoczyna projekt mający na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych

W ten piątek, University of Porto (UP) przedstawia projekt „ICTskills4All”, który ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych osób starszych…

Czytaj więcej [PT]

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

[fts_facebook type=page id=470078440148761 access_token=EAAP9hArvboQBAIQyZBNOWZC9maLP4A4fvAYEmP9GTo0RbrIZBZC8Of7R91C3ZAoenc2M5gslHPRbD0xqAXJ4ErcA3X1ZCrScuMbfTCojqZCkJZA4Dd7AoI1WhNeGVjJ3JOVlZAw7PquAngN8PycvrF5C9sJtRVSqAyUblQQtChBcN1QZDZD posts=6 description=yes posts_displayed=page_only]