Intellectual Output 3 // Edukacja cyfrowa i e-learning

Wypracowanie materiałów do platformy
internetowej oraz testowanie jej użyteczności

Opis rezultatu
O3/A1 – Platforma internetowa i narzędzia szkoleniowe

W tym rezultacie intelektualnym zostanie dokonana integracja produktów intelektualnych z rezultatu O1 w celu stworzenia informacji, narzędzi szkoleniowych i materiałów pomocniczych dla platformy internetowej. Treść zostanie opracowana uwzględniając dostępność dla osób starszych, w celu zagwarantowania większej autonomii w korzystaniu z treści stron internetowych, takich jak wzrok, słuch, kontrola motoryczna i funkcje poznawcze. Platforma będzie zawierać ogólne informacje, a także proste narzędzia szkoleniowe, do których dostęp będą mogli uzyskać starsi dorośli w autonomiczny sposób, aby poprawić swoje umiejętności cyfrowe. Narzędzia szkoleniowe skoncentrują się na podstawowych kwestiach dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych, w tym komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfona; podstawowe funkcje klawiatury, myszy i komputera; podstawowe umiejętności potrzebne do rozpoczęcia aktywności w sieci; podstawowe umiejętności, aby zachować bezpieczeństwo w Internecie; jak połączyć się z przyjaciółmi i rodziną za pomocą sieci społecznościowych; i jak nawiązywać połączenia wideo za pomocą Skype, WhatsApp i Facetime. Narzędzia te są innowacyjne, ponieważ pozwalają na zwiększenie kompetencji cyfrowych u większej liczby starszych dorosłych w całej Europie bez żadnych kosztów z tym związanych. Platforma i jej zawartość zostaną udostępnione w 5 europejskich językach.

O3/A2 – Przeprowadzenie testów użyteczności platformy internetowej i
narzędzi szkoleniowych przez odbiorców ostatecznych

Cel: w oparciu o podejście projektowe zorientowane na użytkownika, ICTSkills4All ustawia testy użyteczności jako niezastąpioną praktykę w dostarczaniu informacji o tym, jak prawdziwi użytkownicy wchodzą w interakcję z systemem. Włączenie użytkowników końcowych do całego procesu badawczo-rozwojowego jest osadzone w podejściu partycypacyjnym i ma tendencję do faworyzowania przyszłego rozwiązania, tj. ponieważ testy użyteczności prowadzą do zaleceń dotyczących optymalizacji systemu, punktem końcowym powinna być platforma dostosowana do użytkowników końcowych, ich potrzeb i wymagań. Ogólnym celem testów użyteczności dla ICTSkills4All jest określenie, w jakim stopniu interfejs ułatwia użytkownikowi wykonywanie typowych zadań z wydajnością, skutecznością i satysfakcją. Stąd, testy pozwalają ocenić projekt interfejsu internetowego, przepływ informacji i architekturę informacji. Podejście: Trzy iteracje są ustanawiane jako minimalny standard dla testów użytkowników ICTSkills4All, które mają być wdrożone w realistycznych, ale kontrolowanych środowiskach, adresując najpierw podstawowe funkcje platformy i wreszcie kompletne rozwiązanie. Pierwsza pętla testowania przez użytkowników będzie obejmować cele na wysokim poziomie, w tym ocenę atrakcyjności platformy „wygląd i odczucie”; o stopniu, w jakim organizacja platformy ułatwia znalezienie informacji, śledzenie i przewidywanie, gdzie znajdują się informacje; jak dobrze platforma zapobiega błędom lub pomaga użytkownikowi poprawić błędy; i jak przyjemna, satysfakcjonująca i interesująca jest interakcja użytkownika z platformą. Cele następujących pętli będą opierać się na wynikach pierwszej pętli i wdrożeniach ulepszeń systemu. Protokół użyteczności ma na celu uchwycenie wyborów nawigacyjnych uczestnika, wskaźników wykonania zadań i ocen, ogólnych wskaźników satysfakcji i ocen oraz zasobów do technik analizy zadań za pomocą protokołu “think aloud”, analizy wideo i kwestionariuszy. Dlatego zbierane są obiektywne dane (np. Wskaźniki realizacji zadań) i subiektywne (np. Zadowolenie). Zgadzający się na badanie uczestnicy będą rekrutowani według preferencji, zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi profilami odpowiadającymi grupom docelowym projektu oraz, w ramach tych profili, rekrutacji heterogenicznych uczestników w zakresie demografii i umiejętności ICT (przy użyciu kwestionariusza umiejętności ICT)
(np. w celu uniknięcia nadreprezentacji tzw. „wiodących użytkowników”). Narzędzie do badania przesiewowego na temat demografii i, co najważniejsze, dane psychograficzne zostaną wykorzystane do sprawdzenia, czy kwalifikują się na etapie rekrutacji. Ponieważ przyjmuje się, że około 15 użytkowników odpowiadać może wskaźnikowi od 90 do 100%, gdzie większe liczby powodują zbędne zagęszczenie lub nasycenie wyników, biorąc pod uwagę, że wydajność mniejszych testów przy mniejszej liczbie użytkowników w kilku iteracjach jest zalecaną praktyką (Nielsen, 2000) Od 6 do 8 użytkowników (tj. Dla wszystkich zaangażowanych krajów) zostanie zatrudnionych na iterację (od 18 do 24 użytkowników zapisanych na 3 pętle). Każda indywidualna sesja testowa potrwa około jednej godziny i będzie prowadzona przez administratora testu oraz rejestrator danych.

Rodzaj rezultatu Otwarta/Internetowa/Edukacja Cyfrowa; moduł szkolenia E-learningowego/internetowego

Organizacja wiodąca U.Porto & Porto4Ageing

Wyświetl raport (PDF)