Intellectual Output 5 // Program szkolenia

Pilotaż i analiza rezultatów nauczania

Opis rezultatu

W tej twórczości intelektualnej prowadzone będą badania pilotażowe w celu oceny i porównania dwóch podejść do poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych, międzypokoleniowych i rówieśniczych. Piloty te zostaną zbudowane przy użyciu materiałów edukacyjnych opracowanych w produkcji intelektualnej O4. Piloci będą prowadzeni w 4 krajach partnerskich – Portugalii, Polsce, Łotwie i Wielkiej Brytanii, w sumie 4 pilotów międzypokoleniowych i 4 pilotów peer-to-peer, po jednym w każdym kraju. Wpływ tych pilotów na umiejętności cyfrowe, a także na postawy wobec ICT, będzie oceniany u osób starszych, na początku i na ostatnim etapie pilotów. W pilotach międzypokoleniowych postawy wobec starzenia się będą również oceniane w młodej grupie uczestników. Jakościowa ocena pilotów zostanie również przeprowadzona we wszystkich grupach uczestników pilotażowych w celu ich zebrania informacje, które mogą być pomocne w ulepszaniu materiałów edukacyjnych i harmonogramu podejść osobistych. W oparciu o wyniki pilotów osobistych, ostateczne zmiany w materiałach edukacyjnych i sekcjach zostaną wykonane zgodnie z sugestiami wszystkich grup uczestników pilotów. Porównania między dwoma podejściami, międzypokoleniowymi i peer-to-peer, w celu uwzględnienia tych informacji w zaleceniach dotyczących przenoszenia wyników ICTskills4All (produkcja intelektualna O6). Ponadto w 4 krajach zostanie przeprowadzona pilotażowa ewaluacja platformy i narzędzi internetowych, aby ocenić jej wpływ na umiejętności ICT w celu zapewnienia dorosłym.

Rodzaj rezultatu Program szkolenia

Organizacja wiodąca U.Porto & Porto4Ageing

Wyświetl raport (PDF)