APRe! ir vietēja bezpeļņas sabiedriskā organizācija, kuras darbība vērsta uz pensionētiem portugāļiem. Tā dibināta 2012. gadā Koimbrā, Portugālē, un pirmā valde ievēlēta 2013. gada 4. martā. APRe! saīsinājums nozīmē senioru interešu pārstāvību, solidaritātes un vienlīdzīgu iespēju iedibināšanu sabiedrībā. APRe! nodarbojas arī ar izolācijas un vientulības mazināšanas pasākumiem, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanas aktivitātēm. Balstoties šajās vadlīnijās, APRe! tiecas nodibināt stratēģiskas partnerības ar dažādām organizācijām, lai veicinātu veselīgu un iesaistošu novecošanu.

APRe! (Website)

2035 Foundation ir bezpeļņas ekspertu organizācija, kas īsteno senioru izglītības projektu aktivitātes. Tā piedalās vairākos vietējos un reģionālos projektos, kuros digitālās prasmes tiek mācītas senioriem no 55 gadu vecuma. Liela daļa pasākumu tiek atspoguļoti organizācijas Facebook lapā – Serdeczna sieć (Hearty Network). Šī organizācijas lapa kalpo arī kā platforma senioru savstarpējai komunikācijai.

2035 (Website)

Senioru universitāte Florbela Espanca (USFE) atrodas Matošinā, Portugālē. To dibināja Matošinas Lauvu klubs, Matošinas pašvaldība un Matošinas Uzņēmējdarbības asociācija. Universitāti vada bezpeļņas asociācija, kas to ir attīstījusi par zināšanu un informācijas institūciju. Tā darbojas ar mērķi uzlabot savu studentu dzīves kvalitāti ar tādām programmām un aktivitātēm, kas vairo prieku, optimismu un uzlabo veselību un sociālo dzīvi senioriem.

Senioru universitāte cieši sadarbojas ar augstas klases profesionāļiem un sekmē saskarsmi ar aktuālām kultūras tendencēm, stimulē radošas nodarbes, veic garīgās un fiziskās veselības uzlabojošas aktivitātes. Senioru aktīvās novecošanas jomā universitāte palīdz veidot attiecības un draudzības senioriem ar sabiedrību, kā rezultātā seniori ir laimīgāki un pārliecinātāki. Senioru universitāte ir organizācija, kurā iesaistās visi, kurus interesē veselīgas dzīves saglabāšana un aktīva līdzdalība sabiedriski nozīmīgos pasākumos neatkarīgi no vecuma vai izglītības.

USFE (Website)