Intellectual Output 1 // Raport

Zasobów edukacyjnych  online skierowanych do starszych dorosłych

Dowiedz się więcej

Intellectual Output 2 // Raport

Formuły wewnątrz- i międzypokoleniowej

Dowiedz się więcej

Intellectual Output 3 // Edukacja cyfrowa i e-learning

Wypracowanie materiałów do platformy internetowej oraz testowanie jej użyteczności

Dowiedz się więcej

Intellectual Output 4 // Zaprojektowanie i przygotowanie

Materiały wspierające
szkolenie stacjonarne

Dowiedz się więcej

Intellectual Output 5 // Program szkolenia

Analiza programów nauczania

Dowiedz się więcej

Intellectual Output 6 // Rekomendacje

Rekomendacje

Dowiedz się więcej