O All Digital

ALL DIGITAL jest wiodącym, ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem
z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje 60 organizacji członkowskich, które współpracują z 25 000 centrów kompetencji cyfrowych w Europie, zapewniając każdego roku szkolenia i porady 3 milionom osób. Celem ALL DIGITAL jest wspieranie Europejczyków, którzy mają niewystarczający poziom umiejętności cyfrowych. Oznacza to bowiem, że mają mniejsze możliwości dostępu do rynku pracy, korzystania z usług online, niższą jakość życia i funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Aby to zmienić, ALL DIGITAL promuje i wspiera organizacje członkowskie, których działalność koncentruje się na edukacji nieformalnej, mającej na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród obywateli Europy.

All Digital (Website)

Zespół

Barbara Quarta

Specjalista ds. pozyskiwanie funduszy

Barbara Quarta rozpoczęła współpracę z ALL DIGITAL jako konsultant ds. finansowych w 2016 r. Od października 2016 r. pracuje jako specjalistka ds. pozyskiwania funduszy. Jej praca obejmuje: monitorowanie możliwości finansowania; pisanie wniosków do różnych programów unijnych ; budowanie partnerstw i tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych. Ponadto Barbara koordynuje projekt „BRIGHTS – Promowanie globalnej edukacji obywatelskiej za pomocą Digital Storytelling (Cyfrowych Opowieści)”, współfinansowany przez Erasmus +. Barbara ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik projektów unijnych i badacz, pracując dla organizacji non-profit i uniwersytetów we Włoszech i za granicą. Ma bogate doświadczenie w szukaniu możliwości finansowania i zarządzania projektami w kontekście unijnych i krajowych programów w różnych dziedzinach (aktywne obywatelstwo, globalna edukacja obywatelska, międzypokoleniowe uczenie się, innowacje społeczne, integracja społeczna i cyfrowa, promocja edukacji STEM, kształcenie online i na odległość, treści oparte na ICT i innowacyjne metody pedagogiczne stosowane w nauczaniu i uczeniu się itp.). Barbara uzyskała tytuł magistra socjologii ze specjalizacją Antropologia rozwoju społecznego oraz tytuł magistra w zakresie rozwoju współpracy oraz planowania i zarządzania projektami unijnymi na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Alessandra Accogli

Fierownik projektu

Alessandra Accogli dołączyła do zespołu ALL DIGITAL w październiku 2017 jako stażystka projektu ze stypendium z programu Erasmus + Placement. W styczniu 2018 rozpoczęła współpracę z naszą organizacją jako asystentka projektu. Pracuje nad różnymi projektami, a także nad kilkoma przekrojowymi działaniami. Alessandra otrzymała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Salento (UNISALENTO) w Lecce. W ramach projektu Erasmus + zyskała również doświadczenia zagraniczne: we Francji, Irlandii i Belgii, gdzie pracowała jako stażystka w sali prasowej Parlamentu. Alessandra interesuje się polityką europejską, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, środowiska, kultury i edukacji, imigracji, sprawiedliwości i praw obywatelskich. Jej językiem ojczystym jest język włoski, mówi także po francusku i angielsku.

Peter Palvolgyi

Dyrektor operacyjny, dyrektor finansowy

Peter Palvolgyi jest byłym członkiem zarządu Telecentre Europe (obecnie ALL DIGITAL), który zrezygnował z tej roli, gdy ubiegał się o stanowisko specjalisty ds. finansowych w niepełnym wymiarze godzin. Peter pełnił funkcję jako dyr. finansowy od czerwca 2012 r. Od stycznia 2013 zakres jego obowiązków został poszerzony o koordynację projektów finansowanych przez UE, takich jak CareNet, Carer +, TMA, Unite-IT i M4All.Peter ma solidne doświadczenie w zarządzaniu projektami, w kwestiach administracyjnych i finansowych związanych z sieciami telecentrów. Z telecentrami związany jest od 2000 roku aktywnie uczestnicząc w realizacji węgierskiego programu telecentrów. W latach 2001-2002,a następnie w latach 2004-2006 był dyrektorem wykonawczym Telecottage Public Service Non-Profit Company. Przed przeprowadzką do Brukseli Peter pracował jako dyrektor wykonawczy DemNet Foundation (Węgry), organizacji członkowskiej ALL DIGITAL.