Intellectual Output 2 // Pārskats

Starppaaudžu un individuālās izglītības
programmas ar mērķi uzlabot senioru
digitālās prasmes

Rezultāta apraksts

Nav pierādījumu par labāko izvēli starp klātienes izglītības programmām, kas paredzētas vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju uzlabošanai. Daļa pierādījumu liecina, ka šo mērķu sasniegšanai ir efektīvas starppaaudžu un līdzbiedru (peer-to-peer) programmas. Taču joprojām nav skaidrības par to, kura no klātienes apmācību pieejām ir efektīvāka: starppaaudžu vai līdzbiedru pieeja. Šajā intelektuālā rezultāta radīšanas procesā tiks apskatītas esošās starppaaudžu un līdzbiedru izglītības programmas reģionālā, nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Gala ziņojumā tiks iekļautas programmas, kurās tika novērtēta efektivitāte attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju efektivitāti. Turklāt tiks veikts arī divu nosaukto programmu rezultātu salīdzinājums. Pārskats tiks veikts dažādās datubāzēs. Pēc dokumentu izvēles tiks veikta to satura pārskatīšana, īpašu uzmanību pievēršot publicētās informācijas veidam un saturam, to ietekmes novērtēšanai izmantotajiem instrumentiem un rezultātiem, kas iegūti attiecībā uz digitālo prasmju uzlabošanos.

Šī pārskata beigās tiks sastādīts gala ziņojums ar vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju uzlabošanai paredzētu klātienes apmācību (starppaaudžu vai līdzbiedru) labās prakses piemēriem. Organizācija un tās partneri izmantos šo ziņojumu, lai izstrādātu klātienes izglītības programmas. Turklāt šis ziņojums tiks izplatīts un publicēts atbilstošā izdevumā, kā arī ICTSkills4All platformā.

Rezultāta veids Pētījums / Analīze; Labākās prakses vadlīnijas

Atbildīgā organizācija Rigas Aktivo Senioru Alianse (RASA)

Skatīt ziņojumu (PDF)