Par All Digital

ALL DIGITAL ir viena no vadošajām Eiropas mēroga asociācijām. Tā atrodas Briselē un pārstāv 60 biedrus – partnerorganizācijas, kas sadarbojas ar 25 000 digitālo kompetenču centru, ik gadu Eiropā nodrošinot apmācības un padomus 3 miljoniem cilvēku. ALL DIGITAL mērķis ir atbalstīt tos Eiropas iedzīvotājus, kuriem ir vājas digitālās prasmes. Tas nozīmē, ka šiem iedzīvotājiem ir mazākas iespējas tikt nodarbinātiem, izmantot tiešsaistes pakalpojumus, dzīvot labklājībā un iekļauties mūsdienu sabiedrībā. Lai panāktu savus mērķus, ALL DIGITAL pilnvaro tos asociācijas biedrus, kas nodrošina neformālo izglītību, atbalstīt miljoniem Eiropas iedzīvotāju veiksmīgi pāriet digitālajā laikmetā, sniedzot apmācības un padomus.

All Digital (Website)

Komanda

Barbara Quarta

Finansējuma piesaistes direktore

<span style="font-weight: 400;"Barbara Kvarta (Barbara Quarta) sadarbību ar ALL DIGITAL uzsāka 2016. gadā kā finanšu konsultants. Kopš 2016. gada oktobra viņa ir strādājusi kā finansējuma piesaistes vadītāja. Viņas atbildības ir finansējuma piesaistes iespēju monitorings, ES finansējuma programmu piedāvājumu izstrāde, transnacionāla mēroga partnerību izveidošana un tīklošanās. Papildus tam Barbara koordinē ERASMUS+ projektu “BRIGHTS – Boosting Global Citizenship Education using Digital Storytelling”. Barbarai ir vairāk nekā 10 gadu profesionālā pieredze kā ES projektu vadītājai un pētniecei, strādājot nevalstiskajā sektorā un universitātēs Itālijā un citās valstīs. Viņai ir ievērojama pieredze finansējuma piesaistē un projektu vadīšanā gan Eiropas Savienībā, gan vietējā mērogā dažādās nozarēs (aktīvā pilsonība, pasaules pilsoņu izglītība, starppaaudžu izglītība, sociālā inovācija, sociālā un digitālā iekļaušanās, STEM izglītības popularizēšana, tiešsaistes un attālinātā izglītība, IKT balstīts saturs un inovatīva pedagoģiskā prakse u.c.). La Sapienza Romas Universitātē Barbara ieguvusi socioloģijas maģistra grādu ar specializāciju sociālajā antropoloģijā un attīstībā, kā arī profesionālo maģistra grādu sadarbības attīstībā un ES projektu plānošanā un vadīšanā.

Alessandra Accogli

Projekta vadītāja

Alesandra Akolji (Alessandra Accogli) pievienojās ALL DIGITAL 2017. gada oktobrī kā projektu praktikante ar ERASMUS+ Placement stipendiju. Viņa sāka strādāt organizācijā 2018. gada janvārī kā projektu asistente. Viņa strādā ar dažādiem projektiem un sadarbības aktivitātēm. Viņai ir Salento universitātes (UNISALENTO) maģistra grāds tiesībās. Viņai ir arī ārvalstīs apgūta pieredze ERASMUS+ projektos Francijā, Īrijā un Beļģijā, kur viņa strādāja kā praktikante Parlamenta preses departamentā. Viņu interesē Eiropas politika, īpaši ilgtspējīga attīstība, vide, kultūra un izglītība, imigrācija, jurisprudence un pilsoņu tiesības. Viņas dzimtā valoda ir itāļu, bet viņa runā arī franču un angļu valodā.

Peter Palvolgyi

Operāciju direktors, Finanšu direktors

Peters Palvolji (Peter Palvolgyi) ir Telecentre Europe (tagadējā ALL DIGITAL) valdes kādreizējais loceklis. No šīm amata viņš atteicās, uzņēmumā piesakoties nepilnas slodzes darbam Finanšu direktora lomā. Peters ir strādājis ALL DIGITAL kā finanšu direktors kopš 2012. gada jūnija. 2013. gada janvārī viņa atbildību klāsts tika paplašināts ar pienākumu koordinēt ES finansētus projektus, kā CareNet, Carer+, TMA, Unite-IT un M4All. Peteram ir pieredze projektu vadībā, administratīvos un finanšu jautājumos, kas saistīti telecentru tīklu nozarē. Viņš ir bijis saistīts ar telecentriem kopš 2000. gada, aktīvi iesaistoties ungāru telecentru programmas ieviešanā. Laikā no 2001. līdz 2002. un no 2004. līdz 2006. gadam viņš bija bezpeļņas uzņēmuma “Telecottage Public Service” izpilddirektors. Pirms pārcelšanās uz Briseli Peters strādāja kā izpilddirektors ungāru nodibinājumā “DemNet”, kas ir arī ALL DIGITAL biedrs.