Intellectual Output 1 // Pārskats

Pārskats par tiešsaistes resursiem vecāka
gadagājuma cilvēkiem

Par šo output

Intellectual Output 2 // Pārskats

Pārskats par individuālo un starppaaudžu pieeju

Par šo output

Intellectual Output 3 // Digitālā izglītība un e-Learning

Materiālu izstrāde tiešsaistes platformai un lietojamības testiem

Par šo output

Intellectual Output 4 // Dizains un attīstību

Individuālie atbalsta materiāli

Par šo output

Intellectual Output 5 // Apmācību struktūra

Apmācību aprobēšana un rezultātu analīze

Par šo output

Intellectual Output 6 // Politikas ieteikumi

Ieteikumi ICTSkills4All rezultātu pārnesamībai

Par šo output