Intellectual Output 4 // Dizains un attīstību

Individuālā atbalsta materiālu izstrāde
starppaaudžu un līdzbiedru pieejām

Rezultāta apraksts

Šajā intelektuālā rezultāta iegūšanas procesā tiks veikta intelektuālā rezultāta O2 sasniegumu integrēšana, lai radītu izglītojošus materiālus starppaaudžu un līdzbiedru klātienes kursiem. Saturs tiks izstrādāts, ņemot vērā mērķa grupu – vecāka gadagājuma cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes ar digitālajām tehnoloģijām. Šie izglītojošie materiāli būs pieejami ICTSkills4All projekta vietnē. Klātienes nodarbību izglītojošie materiāli tiks publicēti piecās Eiropas valodās.

Rezultāta veids Kurss/mācību plāns – Dizains un izstrāde

Atbildīgā organizācija ECIM Hypokamp

Skatīt ziņojumu (PDF)