Intellectual Output 1 // Pārskats

Tiešsaistes resursi senioru digitālo prasmju uzlabošanai,
t.sk. to informācijas veids un saturs

Rezultāta apraksts

Šajā intelektuālās darbības rezultāta aprakstā tiks apskatīti esošie tiešsaistes resursi, kas paredzēti digitālo prasmju uzlabošanai reģionālā, nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Gala ziņojumā tiks apskatītas programmas, kurās novērtēta efektivitāte attiecībā uz gados vecāku cilvēku digitālo prasmju uzlabošanos. Šis apskats tiks veikts, izmantojot dažādas datubāzes. Pēc dokumentu izvēles tiks veikta to satura pārskatīšana, īpašu uzmanību pievēršot publicētās informācijas veidam un saturam, to ietekmes novērtēšanai izmantotajiem instrumentiem un rezultātiem, kas iegūti attiecībā uz digitālo prasmju uzlabošanos.

Šī pārskata beigās tiks sastādīts gala ziņojums ar vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju uzlabošanai paredzētu tiešsaistes resursu labās prakses piemēriem. Organizācija un tās partneri izmantos šo ziņojumu, lai izstrādātu interneta vietnes informāciju un izglītības materiālus. Turklāt šis ziņojums tiks izplatīts un publicēts atbilstošā izdevumā, kā arī ICTSkills4All platformā.

Rezultāta veids Pētījums / Analīze; Labākās prakses vadlīnijas

Atbildīgā organizācija Cybermoor Services Ltd.

Skatīt ziņojumu (PDF)