Intellectual Output 3 // Digitālā izglītība un e-Learning

Materiālu izstrāde tiešsaistes platformai
un lietojamības testiem

Rezultāta apraksts
O3/A1 – Tiešsaistes platforma un mācību rīki

Šajā intelektuālā rezultāta iegūšanas procesā tiks veikta intelektuālā rezultāta O1 sasniegumu integrācija, lai radītu informāciju, apmācības materiālus un resursus izmantošanai tiešsaistes platformā. Saturs tiks radīts, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku pieejamību ar mērķi garantēt lielāku autonomiju vietnes satura izmantošanas ziņā, piemēram, attiecībā uz redzi, dzirdi, motoro kontroli un kognitīvajām spējām. Platformā tiks iekļauta vispārēja informācija, kā arī vienkārši apmācību rīki, kurus vecāka gadagājuma cilvēki var neatkarīgi izmantot, lai uzlabotu savas digitālās prasmes. Apmācību rīki koncentrēsies uz pamata prasmēm attiecībā uz digitālo iekārtu izmantošanu, t.sk. personālo datoru, klēpjdatoru, planšetdatoru un viedtālruņu lietošanu; tastatūras, peles un datora pamata funkcijām; pamata prasmēm interneta izmantošanā; pamata prasmēm, kā droši uzturēties internetā; iespējām sazināties ar draugiem un ģimeni, izmantojot sociālos tīklus; kā arī to, kā veikt videozvanus, izmantojot programmas Skype, WhatsApp un Facetime. Šie rīki ir inovatīvi, jo ļauj palielināt lielāka skaita vecāka gadagājuma cilvēku digitālās kompetences visā Eiropā bez atsevišķām izmaksām. Platforma un tās saturs tiks publicēti piecās Eiropas valodās.

O3/A2 – Izpildīt platformas un mācību rīku lietojamības testus, iesaistot gala lietotāju

Mērķis: ICTSkills4All koncentrējas uz dizaina pieeju, kas vērsta uz lietotāju, tāpēc uzskata lietojamības testus par neaizstājamu iespēju iegūt informāciju par to, kā reāli lietotāji izmanto sistēmu. Gala lietotāju iekļaušana pētniecības un izpētes procesā ir dziļi integrēta iesaistīšanās pieejā un parasti veicina risinājumu nākotnes attīstību, t.i., tā kā lietojamības testi nodrošina ieteikumus sistēmas optimizācijai, gala rezultātam jābūt platformai, kas pielāgota gala lietotāju vajadzībām un prasībām. ICTSkills4All lietojamības testu vispārējais mērķis ir noteikt, cik lielā mērā saskarne veicina lietotāju spēju veikt ikdienas uzdevumus efektīvi, lietderīgi un apmierinoši. Attiecīgi šie testi ļauj novērtēt vietnes saskarnes dizainu, informācijas plūsmu un informācijas arhitektūru. Pieeja: kā ICTSkills4All minimālais standarts ir noteiktas trīs iterācijas, kuras plānots veikt reālā, bet kontrolētā vidē, vispirms apskatot platformas pamatfunkcijas un pēc tam – visu risinājumu kopumā. Lietotāju testu pirmajā līmenī ietilps augsta līmeņa mērķi, t.sk. platformas “izskata un sajūtu” pievilcības novērtējums; tas, cik lielā mērā platformas organizācija veicina vieglu informācijas atklāšanu un atkārtotu atrašanu, kā arī iespējas paredzēt, kur atradīsies informācija; to, cik veiksmīgi platforma novērš kļūdas vai palīdz lietotājam atgūties no kļūdām; un to, cik patīkama, apmierinoša un interesanta ir lietotāja mijiedarbība ar platformu. Nākamo līmeņu mērķi ir atkarīgi no pirmā līmeņa rezultātiem un sistēmas uzlabojumiem. Lietojamības protokols ir izstrādāts tā, lai ierakstītu apmeklētāju izvēles, pārvietojoties lapā, darbu izpildes rādītāju un novērtējumus, kopējās apmierinātības novērtējumus un darbu analīzes metožu resursus attiecībā uz “skaļās domāšanas” (think aloud) protokolu, video analīzi un aptaujām. Attiecīgi tiks ievākti gan objektīvi (piemēram, uzdevumu izpilde), gan subjektīvi (piemēram, apmierinātība) radītāji. Dalībnieki, kuri izteikuši savu piekrišanu, tiem ērtā veidā tiks piesaistīti iepriekš definētiem profiliem, kas atbilst projekta mērķa grupām, un šajos profilos tiks nodrošināta viendabīga dalībnieku piesaiste attiecībā uz demogrāfiskajiem rādītājiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmēm (tiks izmantota t.s. ICT prasmju aptauja). Tas darīts, lai izvairītos no, piemēram, pārāk biežiem rezultātiem no t.s. “vadošajiem lietotājiem”. Dalībnieku piesaistes posmā tiks izmantota atlases metode, kas apskata demogrāfijas un, vissvarīgāk, psihogrāfijas aspektus, lai novērtētu dalībnieku atbilstību. Tā kā tiek uzskatīts, ka aptuveni 15 lietotāji ir spējīgi noteikt 90 līdz 100% problēmu un lielāks lietotāju skaits izraisa nevajadzīgus vai pārblīvētus rezultātus, kā arī ņemot vērā to, ka ieteiktā prakse ir vairāku iterāciju ar mazāku dalībnieku skaitu veikšana (Nielsen, 2000), kopumā (t.i., no visām iesaistītajām valstīm) vienā iterācijā tiks piesaistīti 6 līdz 8 lietotāji (18 līdz 24 lietotāji visos trijos posmos). Katra individuālā lietotāja testēšanas sesija ilgs aptuveni vienu stundu, to vadīs testa administrators un datu ievadītājs.

Rezultāta veids Brīvpieejas / Tiešsaistes / Digitālā izglītība; E-mācību kursa modulis

Atbildīgā organizācija U.Porto & Porto4Ageing

Skatīt ziņojumu (PDF)