Par U.Porto un Porto4Ageing

U.Porto Kompetenču centrs aktīvai un veselīgai novecošanai ir izveidots ar mērķi U.Porto un Porto pilsētā popularizēt kvalitatīvu un multidisciplināru pieeju apmācībām, izpētei, attīstības un inovāciju aktivitātēm, kas tiek īstenotas novecošanas jomā. Porto4Ageing konsorcijā apvienotas vairāk nekā 100 organizācijas, kas pārstāv dažādas ieinteresētās puses – reģionālas pašvaldības, veselības pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējus, izglītības un izpētes organizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus. Tām visām ir mērķis sadarboties saskaņā ar četrkāršo spirāles pieeju (Quadruple Helix). Porto4Ageing alianse veicina saliedēšanos vietējā mērogā, lai uzlabotu veselības jomas inovāciju ekosistēmu, tajā pašā laikā mazinot esošās ar to saistītās problēmas. Alianses mērķi tiek panākti, sekmējot t.s. ietekmīgo kopdarbu, tādā veidā satuvinot publiskās un privātās nozares darbības un rīkus. Tā rezultātā tiek veicinātas pieredzes apmaiņas iespējas un sasniegti plašāka mēroga rezultāti.  

U.Porto (Website)Porto4Ageing (Website)Porto4Ageing (Facebook)

Komanda

Elísio Costa

Projekta koordinators
Profesors un pētnieks
FFUP / UCIBIO / Porto4Ageing

Porto Universitātes Bioloģijas zinātņu departamenta Farmācijas fakultātes profesors un pētnieks Molekulāro biozinātņu institūcijas (UCIBIO) Pētniecības nodaļā. Viņš ir arī Porto Universitātes Novecošanas kompetenču centra direktors. Centrs darbojas universitātes prasmju un zināšanu saliedēšanā novecošanas jomā. Tāpat arī viņš ir Porto Universitātes INNOSTARS RIS-Hub EIT-Health aktivitāšu koordinators.

Viņš strādā Aktīvas un veselīgas novecošanas Eiropas Inovatīvās partnerības (EIP-AHA) Darba grupā A1, kas pārvalda Medikamentu nosūtījumus un ārstniecības plānus – un šajā darba grupā ir koordinators vienam no grupas galvenajiem mērķiem. Papildus viņš ir zinātniskais koordinators EIP-AHA divu zvaigžņu References lapā “Porto4Ageing”. Viņš ir autors vairāk nekā 200 publikācijām (https://orcid.org/0000-0003-1158-1480) un ir bijis sadarbības partneris nacionāla un starptautiska mēroga pētniecības projektos hronisko saslimšanu jomā, īpaši hronisko nieru saslimšanu jomā un novecošanā (SACHI2; SKILLS4ADHERENCE; ICTSKILLS4ALL, FAIR4HEALTH, citi).

Constança Paúl

Skolotājs un pētnieks
ICBAS / CINTESIS

Constança Paúl is a Professor of Psychology at ICBAS-University of Porto; Director of the Dpt. of Behavioural Sciences ICBAS U.Porto (Psychology, Sociology, Medical History, Psychiatry and Mental Health for medical students) and since 2008; Director of PhD Program of Gerontology and Geriatrics, University of Porto and University of Aveiro; Member of the Scientific Commission of the PhD Program on Occupation Health and Security of the University of Porto. President of the division 7 of GeroPsychology of the International Association of Applied Psychology- IAAP; Director of the Research Unit on Ageing UNIFAI / ICBAS-U.Porto, that is a member of Age Platform, and a partner of the European Research Partnership active and Healthy Aging EIP-AHA. Coordinates the Office on Ageing Issues 50+ (specialised service on ageing, ensuring a personalised care, provided by experts in the fields of psychology, gerontology and health). She has great expertise in running international European projects and she publishes regularly in international and national scientific papers, journals and books in the field of health psychology and aging issues.

Margarida Amaral

Izglītības tehnoloģiju vadītāja

Margarita Amaral ir apguvusi ķīmiju Porto universitātē. Viņa ir Izglītības tehnoloģiju nodaļas vadītāja Porto universitātē. Viņas atbildības ietver tehnoloģijas un citu saistītu nozaru e-mācību stratēģiju ieviešanu universitātes līmenī, kā arī multimediju projektu koordināciju. Viņai ir ievērojama pieredze nacionālos un starptautiskos projektos pedagoģisko prasmju pilnveidošanas jomā ar izglītības tehnoloģijām, pārvaldi un attālinātu mācību kursu vadīšanu.