64. Ls músicos de Bremen – ua cuonta de ls armanos Grimm

“… ampeçórun todos a cantar: l burro roznaba cun toda la alma; l perro lhadraba de malo; l gato miaugaba de miedo i l galho cantaba cun tanta fuorça que até las bidraças tlincában.”

X