42. Morriste-me, de José Luís Peixoto (Capítelo 4 – final)

“Eras un pouco muito de mi. Çcansa, pai. Quedou la tue risica ne l que nun squeço, quedeste todo an mi. Pai. Nunca squecerei.”

X