27. Assinatura de la Carta Ouropeia de las Lhénguas Regionales ou Minoritairas

Nun ato stórico, l Goberno de Pertual assinou ne l passado die 7 de setembre la Carta Ouropeia de las Lhénguas Regionales ou Minoritairas. Fizo-lo assumidamente por ganas de quadrar la quemunidade falante de mirandés i cumo respuosta a ls pedidos que tenemos benido a fazer yá anhos a par de la Cámara de Miranda. Trata-se dua grande bitória de la Associaçon, de la quemunidade falante de mirandés i de la Tierra de Miranda, cun l maior sentido possible, solo acumparado a la publicaçon de la Lei de l Mirandés.

X